ניסיון רב בייצוג בסוגיות ציבוריות וחוקתיות

מול כלל משרדי הממשלה

והרשויות המנהליות

משפט מנהלי

היכרותה המעמיקה של עו"ד רשקובסקי את המגזר הציבורי והפרטי וניסיונה הרב בתחום המשפט המנהלי, מהווים יתרון משמעותי בבואה לייצג את לקוחותיה בסוגיות ציבוריות וחוקתיות מול כלל משרדי הממשלה והרשויות המנהליות, לטפל בעתירות לבג"ץ ובעתירות מנהליות בתחום הציבורי ולייעץ בניסוח הצעות חוק שונות.

על לקוחות אגף המשפט המנהלי במשרד נמנים אנשי עסקים זרים, חברות, גופים ציבוריים, מפלגות, עמותות, מוסדות לאומיים, רשויות, לקוחות פרטיים, חברי כנסת ושרים.

צרו קשר